Càng yêu Chúa hơn

01 Nhìn lên Cha Thánh
02 Ta vẫn bên con
03 Bước cùng Cha
04 Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào
05 Tâm giao với Giêsu
06 Mỗi phút cần Chúa
07 Tình yêu vẹn toàn
08 Càng yêu Chúa hơn
09 Yeu Ta chăng
10 Tôi ước mơ là viên than hồng


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng