Audio CD THÁNH C A VỀ THÁNH GIUSE 1

http://www.vietcatholic.org/pics/90310Joseph.jpg

01

Cất tiếng hát mừng

Viết Chung Hợp ca

02

Người công chính

Nhật Tân

03

Hãy đến cùng Giuse

(Thiên Linh) hợp ca

04

Giuse vinh hiển

(Hải Linh) Kim Chi

05

Tạ ơn Thánh Giuse

Trần Đình

06

Cha nhân từ

Tốp ca nữ

07

Về bên thiên đàng

Tốp ca nam

08

Đấng uy quyền

Hợp ca

09

Lạy Thánh Giuse

Tôp ca nam

10

Hãy đến cùng Giuse

Hợp ca

11

Lạy Thánh Giuse

Nhật Tân

12

Giuse

Tốp ca nữ

Audio CD THÁNH C A VỀ THÁNH GIUSE 1
Ca trưởng: Đinh Thiện Bản
Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng