SNLC Lễ Thánh Giuse Ngày 19 Tháng 3, 2010

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
19/03/10 - Lấy trọn CD - 59.3MB
01 Nhạc mở đầu:
Giuse, Chuyện Về Người
Thế Thông Nhacthanh.net
02 Bài Đọc LễThánh Giuse
Sách Bài Đọc
03 Thánh Giuse. . .
LM Fernandez Dongcong.net
04 Thánh Giuse Đón Nhận
_____________________________________
GM Bùi Tuần Thao Thức 4
05 Sự Cao Cả Của Thánh Giuse
LM Hồng Giáo

Nguoitinhuu.com

06 Đối Thoại Với Thánh Giuse

LM Nguyễn Ngọc Long Nguoitinhuu.com
07 Cầu Xin Với Thánh Giuse
GM Bùi Tuần

Nguoitinhuu.com

08 Thánh Cả Giuse
Sr Minh Nguyệt Binhcang.com+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng