Khung trời yêu thương

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/ThanhHuyen/Vol01--KhungTroiYeuThuong/Front.jpg

01 Thánh Tâm Chúa Giêsu
02 Nơi tìm Cha
03 Thánh Tâm dịu hiền
04 Tiệc thánh trần gian
05 Chúa trong đời con
06 Cho con vững tin
07 Bài ca tin yêu
08 Con có hoa dâng Mẹ
09 Trong tim Chúa

__________________________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng