Mình con với Chúa

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/NhacSiGiangAn/Vol02--MotMinhConVoiChua/Front.jpg

01 Chúa là tất cả đời con
02 Mình con với Chúa
03 Mối tính Giêsu
04 Con cần Chúa
05 Trông cậy nơi Chúa
06 Vì con Chúa tin
07 Làm sao con biết
08 Chúa biết tâm tư
09 Cuộc sống
10 Tình yêu Giêsu

__________________________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng