CN 4 Mùa Chay năm C Ăn Năn Hoán Cải

CN 4 Mùa Chay năm C, Lm. Vũ Khởi Phụng, DCCT Chúa Nhật 14.3.2010

CN 4 Mùa Chay năm C, Lm. Nguyễn Xuân Đường, DCCT Chúa Nhật 14.3.2010

CN 4 Mùa Chay năm C, Lm. Lê Quang Uy, DCCT, Lễ Xa Quê
Chúa Nhật 14.3.2010

TIN MỪNG SỰ SỐNG 2009

Trận Chiến Thiêng Liêng

Thứ Sáu 5/3/2010

TMSS 495

Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Chúa Nhật 14/3/2010

Phó Tế Nguyễn Hồi Linh

Chúa Nhật 3 Mùa Chay

Chúa Nhật 7/3/2010

Phó Tế Nguyễn Phước

Ăn Năn Hoán Cải

Thứ Sáu 5/3/2010

TMSS 495


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng