SNLC CN 5 Mùa Chay Ngày 21 Tháng 3, 2010

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
21/03/10 - Lấy trọn CD - 68.7MB
01 Nhạc mở đầu:
Đã Biết Mấy Lần
LM Ân Đức Nhacthanh.net
02 Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Chiến Thắng Sự Dữ và Tội Lỗi
Veritas Vietnamese Missionaries in Asia
04 Tuổi Đẹp
_____________________________________
Đền Thánh KT Mẹ Dongcong.net
05 Hãy Tập Tha Thứ Trong Yêu Thương
LM Jude Siciliano

Vietcatholic

06 Hãy Kéo Xà Ra

LM Vũ Minh Nghiễm Tín Thư C1
07 Nhìn Về Tương Lai
LM Vũ Thái Hòa

Dân Chúa Âu Châu

08 Chúa Nhật 5 Mùa Chay
LM Augustine Vietnamese Missionaries in Asia+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng