Tại Sao Chúa Giêsu Cấm Các Môn Đệ Và Cả Ma Quỉ Không Được Tiết Lộ?

Tại Sao Chúa Giêsu Cấm Các Môn Đệ Và Cả Ma Quỉ Không Được Tiết Lộ
Chủ Nhật, Ngày 15 tháng 3-2009
TẠI SAO CHÚA GIÊSU CẤM CÁC MÔN ĐỆ VÀ CẢ MA QUỈ KHÔNG ĐƯỢC TIẾT LỘ NGÀI LÀ ĐẤNG KITÔ?Hỏi: Đọc Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta thấy nhiều lần Chúa Giê su đã căn dặn các Tông đồ không được nói cho ai biết Ngài là ai, sau khi Chúa làm phép lạ hay trừ quỉ, chữa bệnh cho nhiều người. Chúa còn ngăn cấm cả quỉ dữ không được nói Ngài là ai nữa.

Xin cha giải thich sự kiện khó hiểu này

Trả lời: Đường lối của Thiên Chúa thì khác đường lối của con người. Tư tưởng của Thiên Chúa lại càng không giống tư tưởng của loài nguời nữa.

Đây là tiêu chuẩn để trả lời câu hỏi trên đây.

Thật vậy, đoc Kinh thánh Tân Ước, chúng thấy nhan nhản những lời khó hiểu như câu hỏi nêu trên.

Thí dụ, sau khi Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã khen Phêrô về lời tuyên xưng này, nhưng ngay sau đó, Chúa đã “cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô” (Mt 16:20; Mc 8: 29-30; Lc 9:21).

Cũng vậy, nhiều lần khác, sau khi chữa cho nhiều người khỏi bệnh tật và bị quỉ ám, Chúa đã quát mắng lũ quỉ “không cho phép chúng nói vì chúng biết Người là Đấng Kitô” (Lc 4:41;Mc :1:34; 3:12).

Tại sao Chúa Giêsu lại ngăn cấm các môn đệ và cả ma quỉ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô, trong khi đích thực Chúa là Đấng Thiên Sai tức Đấng Kitô (Christo = Messiah) được xức dầu và được sai đến trần gian để cứu chuộc nhân loại khỏi chết vì tội?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy đọc kỹ lại lời Chúa đã nói với các môn đệ sau đây:

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vu và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20:28; Mc 10:45).

Nghĩa là Chúa không đến để được tung hô vạn tuế như những lãnh tụ chính trị, hoặc được cung phụng hầu hạ như những vua chúa, quan quyền thế gian. Ngài cũng không đến để mang phú quí vinh hoa hay quyền lực cho ai ở đời này. Ngược lại, là Đức KItô, Ngài đến để thi hành sứ mạng Thiên Sai mà Ngài đã lãnh nhận từ Thiên Chúa Cha. Sứ mạng này không thể đuợc hiểu theo nhãn quan con người – hay nói đúng ra phải nói – là đi ngược lại với mọi mong ước của người trần thế. Cho nên, khi sinh xuống trần gian, Chúa đã không chọn nơi cung điện ngọc ngà mà chọn hang lừa máng cỏ để giáng sinh, khiến đại đa số dân Do Thái không thể tin Đấng Kitô lại có thể xuất hiện cách thấp hèn như vậy. Vì làm sao họ có thể nhận ra Đấng Kitô trong thân hình “một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ” (Lc 2:12) giữa bày súc vật vây quanh để sưởi ấm cho trong đêm giáng sinh giá lạnh? Sinh ra trong khó hèn như vậy, lớn lên lại sống lang thang, vô gia cư, như lời Người đã nói với các môn đệ một ngày kia rằng “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” ( Mt 8:21).

Đó là chân dung Đức Kitô, khó nghèo từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Chúa đã thực sự sống nghèo để nên gương khó hèn cho chúng ta, mặc dù “Người vốn giầu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giầu có” (2 Cor 8:9).

Đây chính là sự khôn ngoan khôn lường của Thiên Chúa và đó cũng là đặc tính khác mọi người đời của Đức Kitô mà các môn đệ của Chúa cũng như người Do Thái đương thời không thể hiểu được.

Một Đấng Kitô mà họ mong đợi phải là người rất oai hùng, uy quyền và giầu sang, đến để giúp dân Do Thái thoát khỏi ách thống trị của người La Mã – và hơn thế nữa – giúp cho Do Thái trở thành đế quốc hùng cường thống trị các dân tộc khác. Nhưng Chúa Giêsu không đến để đáp ứng khát vọng đó của dân Do Thái, đồng hương của Ngài, mà đến để “cứu những gì đã hư mất” (Mt 18:11) nghĩa là “hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người” ( Mc 10 : 48).

Trong mục đích đó, Chúa Giêsu đã giải thích rõ cho các tông đồ biết về số phận của Ngài với tư cách là Đấng Kitô được sai đến trần gian như sau: “Con Người (tức chính Đấng Kitô) phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại” (Mt 16: 21; Mc 8:31; Mt 20:18-19; Lc 9:22).

Lời tuyên bố này đã làm cho các tông đồ của Chúa bàng hoàng, nhất là Phêrô người đã không muốn cho Thầy mình phải chịu những đau khổ đó, nên đã kéo Chúa ra ngoài và can ngăn: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện đó” (Mt 16:22). Đây là sự khôn ngoan của con người ở khắp mọi nơi và mọi thời đại. Đây cũng là đường lối suy tư và hành động của loài người chúng ta. Không ai muốn chịu đau khổ, bị ngược đãi và khó nghèo. Nhất là không ai dám chết cho người khác, trừ một mình Chúa Kitô, Người đã chết thay cho tất cả chúng ta, những kẻ tội lỗi được sống. Vì thế, Chúa đã quở mắng Phêrô về lời can ngăn trên như sau: “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” ( Mt 16:23)

Lại nữa, cũng vì khôn ngoan loài người, nên hai anh em ông Gia-cô-bê và Gioan đã xin với Chúa “cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người đuợc ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang!” (Mc 10:37)

Và cùng não trạng trên đây, các môn đệ khác đã tranh cãi nhau trên đường về nhà, nhưng khi Chúa hỏi các ông bàn tán gì với nhau, thì họ đã im lặng không dám trả lời Chúa, vì “các ông đã cãi nhau xem ai là người làm lớn hơn cả!” (Mc 9:34)

Đó là tất cả sự khác biệt giữa tư tưởng và đuờng lối của Thiên Chúa với tư tưởng của loài người. Và đó là lý do vì sao Chúa Giêsu đã cấm các môn đệ và cả ma quỉ không được công khai nhìn nhận Chúa là Đấng Kitô, mặc dù chính Ngài là Đấng Kitô, đươc Chúa Cha sai đến trần gian để cứu chuộc cho muôn người khỏi chết vỉ tội đáng phải phạt.

Tóm lại, Chúa cấm vì sợ họ hiểu lầm sứ mạng Thiên sai (messianic mission) của Người như đã trình bày rõ trên đây.

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng