Giờ thứ 9

01 Giới thiệu
02 Hãy trở về
03 Tình ca Thập Tự
04 Tình yêu thánh giá
05 Mẹ nhân loại
06 Con đường Chúa đã đi qua
07 Tâm tình ca 3
08 Lễ dâng trông cậy
09 Chén đắng
10 Phó thác

Lm Nguyễn Sang - Khánh Ly - Xuân Phú và nhóm bè
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng