TMSS Chúa Nhật 2 Mùa Chay

http://vallee-aisne60.cef.fr/sites/vallee-aisne60.cef.fr/local/cache-vignettes/L400xH372/jesus-transfiguration-34f11.jpg


Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chúa Nhật 2 Mùa Chay

Chúa Nhật 28/2/2010

Phó Tế Nguyễn Hồi Linh
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng