Lời thống hối

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Album-Bia/LoiThongHoi-CD.jpg

01 Dấu ấn tình yêu
02 Lời thống hối
03 Tình Chúa
04 Sống trong niềm vui
05 Lối thoát an bình
06 Biết Chúa biết con
07 Ngài có đó
08 Trống trải
09 Lời kinh nguyện trầm
10 Phận người

__________________________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng