Nghe bài giảng tĩnh tâm Mùa Chay

Nghe bài giảng tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Giới trẻ Gx Hòa Hưng (3)
® 14.03.2010 11:58 | 61 hits ®

Xem hình

tại giáo xứ Hòa Hưng
Ngày thứ III : 13.3.2010
Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP
và nhóm kịch Giáo xứ Đaminh

Tải về máy tính ở đây


Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay dành cho giới trẻ Gx. Phú Trung(3)
® 14.03.2010 11:54 | 83 hits ®

Xem hình

Ngày thứ III :13.3.2010
Lm.Giuse Maria Lê Quốc Thăng

Nghe Phần giải đáptải về máy tính ở đây

Nghe bài giảng tĩnh tâm Giới trẻ Mùa Chay tại giáo xứ Phú Trung (2)
® 13.03.2010 13:00 | 124 hits ®

Xem hình

Ngày thứ II : 12.3.2010
Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng, chánh xứ Phú Trung

Nghe phần chia sẻ

Tải về máy tính ở đây

Nghe phần chia sẻ

Tải về máy tính ở đây

Nghe phần đàng thánh giá giới trẻ

Tải về máy tính ở đây

Nghe bài giảng tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Giới trẻ Gx Hòa Hưng (2)
® 13.03.2010 07:10 | 105 hits ®

Xem hình

tại giáo xứ Hòa Hưng
Ngày thứ II : 12.3.2010
Chủ đề : Cám dỗ về danh vọng
Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP
và nhóm kịch Giáo xứ Đaminh

Tải về máy tính ở đây


Nghe bài giảng tĩnh tâm Mùa Chay dành cho giới trẻ Gx. Phú Trung, Saigon
® 12.03.2010 11:53 | 239 hits ®

Xem hình

Ngày thứ I : 11.3.2010
Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng, chánh xứ Phú Trung

Nghe phần chia sẻ

Tải về máy tính ở đây

Nghe Phần giải đáp thắc mắc

Tải về máy tính ở đây

Nghe bài giảng tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Giới trẻ giáo xứ Hòa Hưng
® 11.03.2010 20:33 | 125 hits ®

Xem hình

tại giáo xứ Hòa Hưng
Ngày thứ I : 11.3.2010
Chủ đề : Cám dỗ về tiền bạc
Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP
và nhóm kịch Giáo xứ ĐaminhTải về máy tính ở đây


Nghe bài giảng tĩnh tâm Mùa Chay dành cho giới trưởng thành
® 08.03.2010 21:19 | 201 hits ®

Xem hình

tại nhà thờ Hòa Hưng
Ngày thứ I : 8/3/2010
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCTTải về máy tính ở đây


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng