Con thuộc về Ngài

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Album-Bia/ConThuocVeNgai-Front.jpg

01 Con thuộc về Ngài
02 Ôi tình yêu
03 Tâm tình ca 3
04 Nếu người hỡi tôi
05 Mừng danh Thánh Chúa
06 Vâng lạy Chúa
07 Câu kinh tình yêu
08 Khi con vào đời
09 Ở lại với con
10 Sống trong tình Chúa

__________________________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng