Tâm tình ca 3

01 Hoang đàng
02 Bờ đá xanh tạ tội
03 Con chỉ là tạo vật
04 Kiếp người
05 Tỉnh thức
06 Hãy trở về
07 Tình phụ tử
08 Này con trở về
09 Tâm tình ca 3
10 Những cánh hoa dâng Mẹ
11 Đền tạ trái tin
12 Mẹ ngàn hoa


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng