Audio CD THÁNH C A VỀ THÁNH GIUSE 2

01

Hãy đến cùng Giuse

Hợp ca

02

Thánh Giuse quan thầy Giáo Hội

Nhật Tân

03

Chúc tụng Thánh Giuse

Hợp ca

04

Ôi Thánh Tổ Phụ

Thế Dung

05

Xin Thánh Giuse

Thanh Bình

06

Thánh Giuse bầu cử

Kim Chi

07

Thánh Giuse

Trần Đình

08

Cầu xin Thánh Giuse

Song Ca

09

Trần thế mau chung lời

Thanh Bình

10

Nào cùng vui trần đình

11

Khúc ca cạm tạ

Minh Tuyết

12

Bài ca chứng nhân

Nhật Tân

13

Gương Cha Giuse

Tốp ca nữ

Audio CD THÁNH C A VỀ THÁNH GIUSE 2

Ca trưởng: Đinh Thiện Bản

Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng