Dâng Ngài 2

02 Cậy trông Chúa
03 Hãy nhớ
04 Bao giờ
05 Hãy chỗi dạy
06 Con tin mến Ngài
07 Chúa quá nhân từ
08 Còn tình nào
09 Nếu không có Chúa
10 Nỗi lòng khát vọng
11 Suy tưởng
12 Hãy quay về
13 An bình trong Chúa
14 Sống trong Đức Kitô

__________________________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng