Bác Mộc Dưỡng Phụ

TIN MỪNG SỰ SỐNG 2010

Thứ 7

Thứ 6

Thứ 5

Thứ 4

Thứ 3

Thứ 2

Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Chúa Nhật 21/3/2010

Linh Mục Nguyễn Đức Thiệp, CMC

Bác Mộc Dưỡng Phụ

Thứ Sáu 19/3/2010

TMSS 497
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng