Tính Chúa tình quê hương

01 Lới giới thiệu
02 Dấu ấn tình yêu
03 Con chỉ là tạo vật
04 Tình Chúa và quê hương
05 Tâm tình hiến dâng
06 Bài ca nhân chứng
07 Ca khúc trầm hương
08 Khúc hát một loài hoa
09 Tình Chúa cao vời
10 Giao ước
11 Than lức mến

___________________


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng