Tình Chúa không cùng

http://www.nhasachducme.com/images/shop/TInhChuakhongcung3.jpg

01 Chúa là tình yêu
02 Tình yêu Thiên Chúa
03 Tình yêu thương vời vợi
04 Tình Chúa không cùng
05 Dấn ấn tình yêu
06 Diệu vợi tình chúa thương con
07 Chúa thánh hóa
08 Đến muôn đời
09 Tâm nguyện

_________________


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng