Audio CD THEO CHÚA VÀO ĐỜI

01Vào đờiPhi Nguyện - Kim Cúc
02Xin hãy sai conKim Cúc
03Tình Chúa yêu conPhi Nguyễn
04Cho con biết yêu thươngKim Cúc
05Xin cho conThy Yên
06Dâng tiếnMi Vũ - Kim Cúc Phi Nguyên
07Theo ChúaKim Cúc
08Dâng Chúa cuộc đờiPhi Nguyễn
09Tình Chúa tri ânPhi Nguyễn - Kim Cúc
10Niềm xác tín của conPhi Nguyễn
11Ca khúc cảm tạKim Cúc
12Giao ướcPhi Nguyễn - Kim Cúc

Audio CD THEO CHÚA VÀO ĐỜI
Albuml ca sỹ Phi Nguyễn vol 10
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng