VIDEO PHIM GIU ĐA

VIDEO PHIM GIU ĐA

http://i339.photobucket.com/albums/n445/batongvn/judas1.jpg

01 Giu đa
02 Giu đa
03 Giu đa
04 Giu đa
05 Giu đa
06 Giu đa
07 Giu đa
08 Giu đa
09 Giu đa
10 Giu đa
11 Giu đa
12 Giu đa


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng