Nhạc mùa chay

01 Ánh mắt nào
02 Câu chúc tụng
03 Cha vẫn cho con
04 Ch ben bo song
05 Ch cùng tung hô
06 Cho đến bao giờ
07 Chiều trên thập hình
08 Cho một thân phận
09 Cho tình khân
10 Cho tinh vuot
11 Tin lòng Cha
12 Cho tôi đã
13 Chúa là Thiên Chúa
14 Chúa nhìn con
15 Chúa vẫn tha thứ
16 Ở lại thôi
17 Con nay xin trở về
18 Con thưa cùng Chúa
19 Con vươn hồn lên

______________________


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng