Audio CD KHÚC HỒNG ÂN

01Ca tụng ChúaChu Văn Quang
02Chúa yêu conLm Kim Long
03Được sai điLm Thành Tâm
04Lạy Chúa ! con đâyLm Oanh Sông Lam
05Lễ hy sinh
06Vào đờiLm Thành Tâm
07Mầu nhiệm tình thương
08Linh mục ChaPhi Anh
09Từ muôn thuởLm Từ Muôn Thuở
10Tạ ơn TrờiPhanxic ô
11Niềm tin kiêu hùngLm. Mi Trầm
12Đoàn hùng anhThiên Quang

Audio CD KHÚC HỒNG ÂN
Anna Trần Thanh Huyền
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng