VẾT CHÂN NGÀI

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Vet_Chan_Ngai/VCN.jpg

http://us.images.timnhanh.com/blog/200908/26/14830231251250779.jpg

Tỉnh Thức:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Vet_Chan_Ngai/Track01.mp3
Trổi Dậy:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Vet_Chan_Ngai/Track02.mp3
Trở Về:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Vet_Chan_Ngai/Track03.mp3
Nghỉ Về Sự Chết:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Vet_Chan_Ngai/Track04.mp3
Sự Hiện Hữu Của Thiên Chúa:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Vet_Chan_Ngai/Track05.mp3
Có Nên Không Tha Thứ Cho Chính Mình:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Vet_Chan_Ngai/Track06.mp3
Sự Hy Sinh:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Vet_Chan_Ngai/Track07.mp3
Vết Chân Ngài:
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Vet_Chan_Ngai/Track08.mp3


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng