Audio Linh Đạo Chúa Thánh Thần, Lm Quách Thế Bình

Audio Linh Đạo Chúa Thánh Thần, Lm Quách Thế Bình #2
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 4-2009

http://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/129649de36e7519d5.jpg

[DownLoad]: Audio Linh Đạo Chúa Thánh Thần+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng