Chúa Nhật 2 Mùa Chay

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
28/02/10 - Lấy trọn CD - 66.9MB
01 Nhạc mở đầu:
Lời Nguyện Hiến Tế 1
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Chúa Đến Để Biến Đổi. . .
GM Nguyễn Sơn Lâm Vietnamese Missionaries in Asia
04 Vinh Quang Của Chúa. . .
_____________________________________
LM Vũ Thái Hòa Dân Chúa Âu Châu
05 Ánh Sáng Cuối Đường Hầm
LM Như Hạ

Vietcatholic

06 Cầu Nguyện

LM Vũ Minh Nghiễm Tín Thư C1
07 Điều Duy Nhất . . .
Đền Thánh KT Mẹ

Dongcong.net

08 Đau Khổ Và Vinh Quang
LM Hồng Phúc Suy Niệm C+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng