Sông Jordan

Sông Jordan (tiếng Hebrew: נהר הירדן nehar hayarden, tiếng Ả Rập: نهر الأردن nahr al-urdun) là một sông ở Tây Nam Á, chảy từ chân núi Hermon vào biển Chết. Sông này được coi là một trong các sông thiêng liêng nhất thế giới.[3] Sông dài 251 km (156 dặm Anh).

Tầm quan trọng về Kinh Thánh

Tanakh (Cựu Ước)

Trong Kinh Thánh, sông Jordan được nói đến như nguồn cung cấp sự phì nhiêu cho vùng đồng bằng lớn ("Kikkar ha-Yarden"), và được coi như "vườn của Chúa" (Sách Sáng thế 13:10). Jacob đã qua sông này và chi lưu của nó - sông Jabbok (nay là sông Al-Zarqa) - để tới Haran (Sách Sáng thế 32:11, 32:23-24). Nó được ghi nhận là giới tuyến giữa "hai bộ tộc và nửa bộ tộc" định cư ở phía đông (Sách Dân số 34:15) và "9 bộ tộc và nửa bộ tộc Manaseh" do Joshua lãnh đạo, định cư ở phía tây (Sách Joshua 13:7 và rải rác trong sách), đối diện với Jericho, được gọi là "the Jordan of Jerico" (Sách Dân số 34:15).

Sông Jordan có nhiều chỗ nông có thể lội qua, một trong số đó là nơi nổi tiếng có nhiều người bộ tộc Ephraim bị phán quan Jephthah giết (Sách Thẩm phán 12:5-6). Dường như đó là chỗ nông có thể lội qua ở gần Beth-barah, nơi Gideon chờ đánh những người Midian (Sách Thẩm phán 7:24). Trên đồng bằng Jordan, giữa SuccothZarthan, có khu đất sét nơi vua Solomon dựng các xưởng đúc đồng thau (Sách Các vua 1 7:46)

Trong lịch sử Kinh Thánh, sông Jordan là nơi diễn ra nhiều phép mầu, trong đó phép mầu thứ nhất là người Israelit dưới sự lãnh đạo của Joshua vượt qua sông Jordan, ở khúc gần thành Jericho (Sách Joshua 3:15-17). Sau đó 2 bộ tộc và nửa bộ tộc định cư ở phía đông sông Jordan đã xây một bàn thờ lớn trên bờ đông như sự làm chứng giữa họ với các bộ tộc khác (sách Joshua 22:10, 22:26, và tiếp theo). Các nhà tiên tri ElijahElisha cũng qua sông Jordan ở các chỗ khô cạn (Sách Các Vua 2, 2:8, 2:14). Elisha đã tạo ra 2 phép mầu khác trên sông này: lần thứ nhất ông chữa lành viên tướng Naaman bằng cách cho ông này tắm 7 lần ở sông này; lần thứ hai Elisha quăng 1 khúc cây xuống sông khiến cho lưỡi rìu của 1 người dân đốn cây bị rớt xuống sông nổi lên (sách Các Vua 2, 5:14, 6:6).

Judas Maccabeus và người em Jonathan Maccabaeus cũng qua sông này trong cuộc chiến tranh với người Nabatæan (Sách Maccabees 1 5:24). Sau đó ít lâu, sông Jordan là chiến trường giữa Jonathan Maccabaeus và tướng Bacchides, trong đó tướng Bacchides bị đánh bại (sách Maccabees 1, 9:42-49).

Tân Ước

Di tích khai quật ở Bethabara, ở Jordan ngày nay, nơi Gioa-an Tẩy giả đã giảng đạo

Tân Ước cho biết Gio-an Tẩy giả đã làm phép rửa khi rao giảng sự thống hối[5] ở bên sông Jordan (Phúc âm Matthew 3:5-6; Phúc âm Mark 1:5; Phúc âm Lu-ca 3:3; Phúc âm John 1:28), được tường thuật là diễn ra tại Bethabara (Phúc âm John 1:28).

Chúa Giêsu được Gio-an Tẩy giả rửa tội tại khúc sông này (Phúc âm Matthew 3:13; Phúc âm Mark 1:9; Phúc âm Lu-ca 3:21, 4:1). Cũng tại khúc sông Jordan này, Gio-an Tẩy giả đã chứng thực Giêsu là Con Thiên Chúa và là Chiên Thiên Chúa (Phúc âm John 1:29-36).

Tân Ước nhiều lần nói tới việc chúa Giêsu vượt qua sông Jordan trong khi Ngài giảng đạo (Phúc âm Matthew 19:1; Phúc âm Mark 10:1), và những người tin theo đã vượt sông Jordan tới nghe Người giảng đạo và để được chữa lành bệnh tật (Phúc âm Matthew 4:25; Phúc âm Mark 3:7-8). Khi các kẻ thù tìm cách bắt Người, chúa Giêsu đã ẩn tránh bên sông Jordan ở chỗ Gio-an Tẩy giả làm phép rửa lần đầu (Phúc âm John 10:39-40).


http://www.jesus8880.com/chapters/gematria/images/jordan-river.gif

http://www.padfield.com/israel/Miscellaneous/images/river-jordan.jpg

http://jerusalemperspective.com/images/Photo_Essays/sea_of_galilee/Jordan_River_entering_Sea_of_Galilee_aerial.jpg

The Sea of Galilee
by Todd Bolen
Published: 24-Mar-2004

According to the Gospels, Jesus’ earthly ministry centered around the Sea of Galilee. While important events occurred in Jerusalem, the Lord spent most of the three years of his ministry along the shore of this freshwater lake. Here he gave more than half of his parables and here he performed most of his miracles.


Northwestern shore of the lake from Mt. Arbel

Jesus’ “hometown” throughout his ministry. Three of his disciples hailed from Bethsaida, located only a few miles from Capernaum. These two cities, together with Chorazin two miles inland from Capernaum, were condemned by Jesus for receiving much but believing little. A famous follower of Christ was Mary of Magdala, a town on the lake’s western shore. Early Christians hallowed the lakeside, building churches commemorating the feeding of the five thousand, the Sermon on the Mount, the primacy of Peter, and the house of Peter.

Capernaum from the south

Names

Known in the Hebrew Bible as Chinnereth, Josephus used the Hellenized form of this name, Gennesar or Gennesaritis, most frequently in his writings. Luke uses this term, but the more common New Testament designation is the familiar “Sea of Galilee.” John twice refers to it as the “Sea of Tiberias.” Pliny notes that some called it Tarichaeae after the name of another town along its shore.

The Sea of Galilee is 700 feet below sea level

Dimensions

The Sea of Galilee is the lowest freshwater lake on earth at approximately 700 feet (210 m.) below sea level. At its widest points, the lake measures 13 miles (21 km.) from north to south and 7.5 miles (12 km.) from east to west. The lake’s total area is 64 sq. miles (170 sq. km.) and its circumference is about 32 miles (51 km.). Its deepest point has been variously estimated between 140 and 200 feet (44-60 m.) and its capacity is approximately one hundred billion cubic feet (three billion cu. m.).

Tabgha shoreline from boat

Today

Yam Kinneret, as it is known to Israelis, is the primary source of water for the nation and as such its outward flow to the Jordan River is carefully regulated by the government. The Degania dam was built in 1932 to control the water level and when the lake fills after good winter rainfalls, the Sea of Galilee is about one meter higher than it was in the time of Christ. This is apparent from the level of the harbors that have survived from the first century.

Jordan River entering the Sea of Galilee

The Jordan River is the main source of water for the lake, supplying about 75 percent of the lake’s annual intake. Direct rainfall provides another 8 percent and the remainder comes from springs and wadis in the area. Numerous springs are located around the Sea of Galilee, particularly along the northwestern shore, but because of the higher salinity of these waters, today many of these springs are diverted to flow directly into the Jordan River south of the lake.

The Sea of Galilee from the west

Climate and Storm Patterns

The climate around the Sea of Galilee is temperate year-round, largely owing to its elevation below sea level. The average mean temperature in August is 88° F (31° C) and January’s average mean temperature is a mild 57° F (14° C). The relative humidity averages 65 percent and the lake receives about 16 inches of rain annually.

First Century boat reconstruction

The Sea of Galilee is known for its violent storms, which can come up suddenly and be life-threatening for any on its waters. These tempests are caused by the situation of the lake in the Jordan Rift with steep hills on all sides. The cooler air masses from the surrounding mountains collide with the warm air in the lake’s basin. Winds sometimes funnel through the east-west-oriented valleys in the Galilean hill country and rush down the western hillsides of the lake. The most violent storms, however, are caused by the fierce winds which blow off the Golan Heights from the east. One such storm in March 1992 sent waves ten feet (3 meters) high crashing into downtown Tiberias and caused significant damage to the city.

Ancient harbor at Tabgha

Harbors and Fishing

Aside from a few natural inlets on the northern side, the Sea of Galilee does not have any natural harbors. The fishing industry which grew up around the lake as early as the Early Bronze Age (3300-2300 B.C.) resulted in the construction of artificial breakwaters. The first ancient harbor was discovered at Kursi in 1970 and since then fifteen additional harbors have been identified. Most assume that these were in use during the flourishing first century A.D. and it is certain that Jesus and his disciples were familiar with many of them. The harbors that the disciples most likely would have frequented were those at Capernaum, Tabgha, Gennesar and Magdala. The Capernaum harbor is particularly noteworthy as it extended for more than 2500 feet (800 m.) along the shore, a length greater than that of the city.

“St. Peter’s Fish”

The presence of numerous and large harbors attests to the commercial importance of the lake during Jesus’ life. (By contrast, today there are only five harbors on the lake and these are used primarily for boats for tourists.) Magdala apparently was the industrial center of the fishing trade, and fish to be exported were first salted here. Today thirty-five species of fish make their home in the waters of the Sea of Galilee and the Jordan River, but three types seem to be most common in the New Testament record. The sardines were a staple of the locals’ diet and these were probably the “two small fish” which Jesus used to feed the multitude. The musht fish has a long dorsal fin which resembles a comb and is today popularly known as “St. Peter’s fish.” This tasty fish could measure up to a foot and a half long (0.5 m.) and weigh 3.3 lbs (1.5 kg.). The third type is the catfish, which is not considered kosher because of its lack of scales. These probably would have been brought to mind when Jesus referred to the bad fish that would be thrown away (Mt. 13:48).

Sunset over the Sea of Galilee

Jesus’ Ministry

The significance of the Sea of Galilee in Jesus’ ministry is indicated by the fact that some of the first and some of the last events in his ministry occurred here. Shortly after the temptation, Jesus traveled to Capernaum with his family (Jn. 2:12). Later Jesus would live in Capernaum and call four of his disciples from among the fishermen in the area (Mt. 4). While he performed many miracles at points along the lakeshore, two of his most dramatic miracles were done on the water itself when he stilled the storm (Lk. 8:22-25) and walked on the water (Mk. 6:47-52). Following his resurrection, Jesus cooked breakfast on the shore for seven of the disciples (Jn. 21).

The rabbis declared of the Sea of Galilee that, "Although God has created seven seas, yet He has chosen this one as His special delight." Certainly Jesus must have felt the same way.

Photographs courtesy of BiblePlaces.com. Click on this link to view some of the thousands of high-resolution images by Todd Bolen available in “The Pictorial Library of Bible Lands” collection.


Articles published by Jerusalem Perspective Online express the views of the author, and do not necessarily reflect the views of Jerusalem Perspective Online, David Bivin or other members of the Jerusalem School of Synoptic Research. This article can be found online at www.jerusalemperspective.com.

Copyright 1987-2010 Jerusalem Perspective. All rights reserved.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng