Audio CD: MỐI TÌNH GIÊSU - DÒNG ĐỜI

01 Tìm về                                    Hoàng Hiệp
02 Dòng đời                                Hồng Mơ
03 Tìm mẹ                                   Gia Ân
04 Thân con bụi đất                    Diệu Hiền  - Bích Hiền
05 Người nằm xuống                 Thanh Sử
06 Trở về                                   Bích Hiền
07 Mong về                                Xuân Trường
08 Thuộc về                               Gia Ân
09 Chúa ở với tôi                       Tần Ngọc - Diệu Hiền
10 Dâng Mẹ cuộc đời                 Thanh Huyền
11 Ngày không còn cha             Hoàng Hiệp
12 Lời cảm tạ                             Giang Ân
Audio CD: MỐI TÌNH GIÊSU - DÒNG ĐỜI
Nhạc sĩ: Giang Ân

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng