Xin vâng

http://gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/tulieu/mar3.jpg

Xin vâng
> Thể hiện: Trần Thanh Huyền
> Tác giả: Lm . Mi Trầm
Download

2
Ngũ bái 1
> Thể hiện: Gia Ân
> Tác giả: Lm. Bùi Ninh
Download

3
Tháng hoa đã về
> Thể hiện: Gia Ân
> Tác giả: Lm. Bùi Ninh
Download

4
Bài ca tình yêu
> Thể hiện: Trần Thanh Huyền
> Tác giả: Đỗ Vy Hạ
Download

5
Bài ca tình yêu
> Thể hiện: Quyết Thắng
> Tác giả: Đỗ Vy Hạ
Download

6
Bài ca tình yêu
> Thể hiện: Mỹ Dung
> Tác giả: Đỗ Vy Hạ
Download

7
Hương kính la vang
> Thể hiện: Quang Minh
> Tác giả: Thế Thông
Download

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng