Học hỏi giáo lý Mùa chay Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Audio CD Niềm Hy Vọng Kitô Giáo
Đức Cha Phụ Tá: Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Ghi âm và thực hiện: Phúc Đức Stidio

Audio CD Niềm Hy Vọng Kitô Giáo
Đức Cha Phụ Tá: Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Ghi âm và thực hiện: Phúc Đức Stidio


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng