Audio Chua Thanh Than, Ba Bai Giang Cua Lm Quach The Binh

Audio Chua Thanh Than, Ba Bai Giang Cua Lm Quach The Binh (5)
Chủ Nhật, Ngày 31 tháng 5-2009


[DownLoad]: AudioCTT-LMQTB5

Nhung Bai giang cua LM Quach The Binh:

1. Bai giang Khu Vuon Tinh Yeu.

2. Loi Khuyen danh cho cha me va con cai.

3. Dao: Di theo Chan Ly. Nguon mach Su Song:Thuan Duc, Duong Duc va Phat Than.




+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng