GIÁO XỨ TÂN THÀNH - BÌNH PHƯỚC

GIÁO XỨ TÂN THÀNH - BÌNH PHƯỚC
Lm Nguyễn Ngọc Minh
Địa chỉ: Giáo xứ Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, tình Bình Phước
Đt: 0651 3553 777 - 0919 671 777
Email: domminh@gmail.com+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng