Sống đạo hôm nay Giảng thuyết : Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Tĩnh tâm Mùa Chay 2007 - Sống đạo hôm nay
Giảng thuyết : Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Tổng Giáo Phận Tp. HCM - Hạt Chí Hoà - Gx Nam Hoà
Ngày I (29.03.2007)
Ngày II (30.03.2007)
Ngày II (30.03.2007) tt
Ngày III (31.03.2007)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng