Audio CD: TÂM TÌNH KHÚC Thánh Ca vào Đời

01 Biết đến bao giờ                           Cao Duy
02 Bến bờ yêu thương                      Nhã Phương
03 Mang theo câu hát                       Kim Cúc - Thế Thông
04 Chúa, niềm mơ ước đời con         Hoàng Kim
05 Hạt mưa thánh ân                        Thế Sơn
06 Ơn thiêng Chúa Trời                     Phương Thảo - Như Hạnh
07 Giuse, chuyện về người              Thế Thông
08 Trầm hương dâng Mẹ                   Ca đoàn Sao Mai
09 Một trời La vang                           Phương Phi
10 Tình  yêu Thiên  Chúa                   Hoàng Oanh
11 Dìu dắt đời con                             Thế Thông
12 Tình Chúa khôn vời                       Tam ca Áo Trắng
Audio CD: TÂM TÌNH KHÚC Thánh Ca vào Đời
Nhạc sị Thế Thông


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng