Lễ Tro

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
17/02/10 - Lấy trọn CD - 57.3MB
01 Nhạc mở đầu:
Hãy Quay Về
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ Tro
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Sứ Điệp Mùa Chay 2010
Đức Benedictô 16 Nguoitinhuu.com
04 Thứ Tư Lễ Tro
_____________________________________
LM Nguyễn Thể Hiện Nhacthanh.net
05 Làm Hòa Với Thiên Chúa
LM Trần Văn Phước Chia Sẻ C
06 Sống Tinh Thần Mùa Chay

LM Trần Bình Trọng Vietcatholic.net
07 Mùa Chay Là Mùa Xuân
GM Vũ Duy Thống Làm Nụ Hoa Trắng
08 Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
Veritas Vietnamese Misionaries in Asia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng