Tán tụng hồng ân

http://i69.photobucket.com/albums/i73/sally_van/Van%20Hoc/f276979b.jpg

Tán tụng hồng ân
> Thể hiện: Hương Lan
> Tác giả: Lm . Vũ Đình Trác
Download

2
Nhân chứng phúc âm
> Thể hiện: Ý Hiền
> Tác giả: Lm - Thành Tâm
Download

3
Lời Cha
> Thể hiện: Tuấn Phương
> Tác giả: Sơn Ca Linh
Download

4
Nhìn về tương lai
> Thể hiện: Lm. Xuân Đường
> Tác giả: Cao Huy Hoàng
Download

5
Bài ca phục vụ
> Thể hiện: Tốp Ca
> Tác giả: Lm . Mi Trầm
Download

6
Tuổi trẻ vào đời
> Thể hiện: Quang Vịnh - Phong Lan
> Tác giả: Cao Huy Hoàng
Download

7
Sống Cho tin mừng
> Thể hiện: Bích Ngọc - Trần Phi
> Tác giả: Lm . Thái Nguyên
Download

8
Chúa sai tôi đi
> Thể hiện: Gia Ân
> Tác giả: Ngọc Linh+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng