Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm

Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P1)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Tưởng niệm Mẹ Benjamin

Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P2)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Lược sử 150 năm phục vụ tại Việt Nam

Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P3)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Khai mạc Năm Thánh tại Dòng Thánh Phaolô tại Việt Nam

Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P4)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Đức Hồng Y khai mạc Thánh lễ tạ ơn

Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P5)

Nhạc/Bài giảng: 
ĐGM Phaolô Bùi Văn Đọc, giáo phận Mỹ Tho

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Tin Mừng & Bài giảng

Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P6)

Lời: 
Ân Đức

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Ca dâng lễ: Dâng Cha Nhân Lành - Ân Đức

Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P7)

Lời: 
Hương Vĩnh

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Ca hiệp lễ: Muôn Lời Tán Tụng - Hương Vĩnh

Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P8)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN ngỏ lời với cộng đoàn

Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P9)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Lời cảm ơn của Nữ tu Maria Ngô Thị Mai Anh, giám tỉnh Sài Gòn

Dòng Thánh Phaolô: Đại lễ tạ ơn 150 năm - (P10)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Đức Hồng Y ban phép lành
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng