Đêm cầu nguyện cho các bệnh nhân 6.2.2010

Đêm cầu nguyện cho các bệnh nhân 6.2.2010 - (P1)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Đức Hồng Y tuyên bố khai mạc & chia sẽ cảm nghiệm - cầu nguyện của các tôn giáo

Đêm cầu nguyện cho các bệnh nhân 6.2.2010 - (P2)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Thắp sáng hành trình & Phụng vụ Lời 
Chúa

Đêm cầu nguyện cho các bệnh nhân 6.2.2010 - (P3)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Thắp sáng hành trình & Nghi thức ban phép lành Thánh Thể & Dấn thân

Đêm cầu nguyện cho các bệnh nhân 6.2.2010 - (P4)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Thắp sáng hành trình - Chia sẽ chứng từ & cầu nguyện

Đêm cầu nguyện cho các bệnh nhân 6.2.2010 - (P5)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Đức Cha Phêrô cảm ơn & Chúc Tết +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng