Ngày Thánh Hiến Tu Sĩ & Lễ Tất Niên - (P1)

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Cảm nhận của Đức Cha Phêrô khi đọc Thông điệp "Bác Ái trong chân lý" - phần 1

Ngày Thánh Hiến Tu Sĩ & Lễ Tất Niên - (P2)

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Cảm nhận của Đức Cha Phêrô khi đọc Thông điệp "Bác Ái trong chân lý" - phần 2

Ngày Thánh Hiến Tu Sĩ & Lễ Tất Niên - (P3)

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Các Tu sĩ đối thoại với Đức Cha Phêrô

Ngày Thánh Hiến Tu Sĩ & Lễ Tất Niên - (P5)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Liên Tu sĩ chúc tết Đức Cha Phêrô - Quý Bề trên & Đáp từ cùa Đức Cha Phêrô

Ngày Thánh Hiến Tu Sĩ & Lễ Tất Niên - (P4)

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Nhập lễ - Tin Mừng & Chia sẽ Lời Chúa

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng