Audio CD: HÁT VỀ TÌNH YÊU

01 Khúc ca cảm tạ             Khắc Dũng
02 Trọn niềm tin nơi Chúa Tố Hà
03 Tâm tình dâng hiến      Anh Bằng
04 Dâng lời cảm tạ            Triệu Yên
05 Sao Cha lại gọi con     Tấn Đạt
06 Hát về tình yêu            Thanh Thủy
07 Cầu cho cha mẹ          Tấn Đạt
08 Tình gia đình                Mỹ Dung
09 Thánh Nữ Monica        Khắc Dũng
10 Bốn mùa trong Chúa    Hợp ca Ty My Ty
Audio CD: HÁT VỀ TÌNH YÊU
Lm: Trần Thiên Sai

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng