Chúa Ba Ngôi

http://www.langson.org/Chia_Se_Loi_Chua_DCKiet/CSLC_Images/HolyTrinity.jpg

Mừng danh thánh chúa
> Thể hiện: Gia Ân
> Tác giả: Mạnh Cường
Download

2
Cầu xin chúa thánh thần
> Thể hiện: Lm. Nguyễn Sang
> Tác giả: N Phan - Phương Linh
Download

3
Chúa ba ngôi
> Thể hiện: Mai Hậu - Tốp Ca
> Tác giả: Trang Tâm
Download

4
Tặng phẩm thần linh
> Thể hiện: Tam Ca DoReMi
> Tác giả: Trầm Hương FMSR
Download

5
Thánh thần hãy đến
> Thể hiện: Diệu Hiền - Phi Nguyễn
> Tác giả: Lm . Thành Tâm
Download

6
Tôn Vinh Ba Ngôi
> Thể hiện: Ca Đoàn Sao Mai
> Tác giả: Charles Gounod - Nam Hoa
Download

7
Mừng Khen gia vê
> Thể hiện: Hà Vy - Quang Vịnh
> Tác giả: Lm - Thành Tâm
Download

8
Ca khúc trầm hương
> Thể hiện: Lm. Nguyễn Sang
> Tác giả: Lm . Dao Kim
Download

9
Ca khúc trầm hương
> Thể hiện: Ca Đoàn Costa Mesa
> Tác giả: Lm . Dao Kim
Download

10
Thánh thần hãy đến
> Thể hiện: Như Mai
> Tác giả: Lm - Thành Tâm
Download+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng