Audio CD: TÌNH YÊU ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU

http://www.hoatuoidep.com/images/stories/hoa%20bo%20cong%20anh.jpg

01 Lời ngỏ                                                    Lm Phê rô Nguyễn văn Hiền
02 Cùng nhau làm dân Chúa                        Hoàng Hiệp -K' sor Duk- Diệu Hiền - Tuyết Mai
03 Theo Người                                              Nam Du- Diệu Hiền
04 Tình yêu đáp đền tình yêu                       Lê Việt  Dũng - Thanh Sử
05 Nắm men                                                 Ý Vũ - K' sor Duk
06 Thánh mười một                                      Trần Trung Hòa - Hồng Vân - Khắc Dũng
07 Emmanuel                                               Võ Văn Thức - Nhóm Emmanuel
08 Học yêu thánh giá                                   Phan Ngọc Hiến - Khắc Dũng - Thủy Tiên, Bé Vân Anh , bé Tâm Trang
09 Vì một nước trởi cho quê hương            Nhóm Lửa Hồng- Tốp ca Lửa Hồng
10 Tâm điểm yêu thương                             Khắc Dũng - Thanh Sử - Diệu Hiền - Tuyết Mai
11 Đừng sợ                                                  Nhóm lửa Hồng- Khắc Dũng - Thanh Sử Diệu Hiền- Tuyết Mai
12 Lời tạ ơn                                                 Thanh Lâm - Hạnh Nguyên
13 Vui sống hiệp thông                               Lê Đức Hùng - K' sor Duk - Tuyết Mai, Nhóm Cadillac
14 Dân Chúa tạ ơn                                      Thế Thông - và Ca Đoàn Sao Mai
Audio CD: TÌNH YÊU ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU
Hát mừng Năm Thánh 2010

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng