Xin dâng chàng và nàng

Mùa xuân hôn ước
> Thể hiện: Ca Đoàn Thiên Cung
> Tác giả: Đang cập nhật
Download

2
Bài ca dâng Mẹ ( Xin Mẹ )
> Thể hiện: Ca Đoàn Thiên Cung
> Tác giả: Ngọc Kôn
Download

3
Kinh Tình yêu
> Thể hiện: Ca Đoàn Thiên Cung
> Tác giả: Phanxicô
Download

4
Nhã Ca
> Thể hiện: Ca Đoàn Thiên Cung
> Tác giả: Lm . Nguyễn Văn Trinh
Download

5
Xin dâng chàng và nàng
> Thể hiện: Ca Đoàn Thiên Cung
> Tác giả: Thy Yên
Download

6
Dạt dào tình yêu
> Thể hiện: Ca Đoàn Thiên Cung
> Tác giả: Lm . Nguyễn Duy
Download

7
Khi hoa nở miền Cana
> Thể hiện: Ca Đoàn Thiên Cung
> Tác giả: Phanxicô
Download

8
Yêu trong tình Chúa
> Thể hiện: Ca Đoàn Thiên Cung
> Tác giả: Hồ Trầm Phạm Đình Đài
Download

9
Xin cho hai trái tim
> Thể hiện: Ca Đoàn Thiên Cung
> Tác giả: Lm . Dao Kim
Download

10
Cho Nhau chân tình
> Thể hiện: Ca Đoàn Thiên Cung
> Tác giả: Lm . Nguyễn Duy+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng