Làm ơn làm phúc

 1. Nếu con làm việc thiện, thì hãy biết con làm cho ai,
  và con ở hiền thì sẽ gặp lành.
 2. Hãy làm việc thiện cho người đạo hạnh,
  con sẽ được đền đáp,
  nếu không do người ấy, thì cũng do Đấng Tối Cao.
 3. Sẽ chẳng có chi may lành cho kẻ ngoan cố trong điều ác,
  cho kẻ không thích làm việc từ thiện.
 4. Hãy cho người đạo hạnh, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi.
 5. Hãy xử tốt với người khiêm tốn,
  và đừng ủng hộ quân vô đạo,
  hãy khước từ, đừng cung cấp bánh ăn cho nó,
  kẻo nó được đàng chân lân đàng đầu;
  con sẽ gặp hoạn nạn gấp đôi
  đối lại tất cả những việc lành con đã làm cho nó.
 6. Vì chính Đấng Tối Cao cũng gớm ghét phường tội lỗi,
  Người sẽ trừng phạt để trả oán quân vô đạo.
 7. Hãy cho người tốt, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng