Chúa Nhật 1 Mùa ChayTrk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
21/02/10 - Lấy trọn CD - 68.9MB
01 Nhạc mở đầu:
Cơn Cám Dỗ
Ý Vũ Nhacthanh.net
02 Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Gương Phấn Đấu GM Nguyễn Sơn Lâm Vietnamese Missionaries in Asia
04 Lá Phiếu Quyết Định
_____________________________________
Đền Thánh KT Mẹ Dongcong.net
05 Tự Chủ LM Vũ Minh Nghiễm Tín Thư C1
06 Trước Cám Dỗ
LM Trấn Văn Phước Chia Sẻ C
07 Ma Quỉ Cám Dỗ LM Hồng Phúc Suy Niệm C
08 Không chỉ Nhờ Cơm Bánh Manna Vietnamese Misionaries in Asia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng