Lễ Khánh thành khu nhà mới của Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM

Lễ Khánh thành khu nhà mới của Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM - (P1)

Trình bày: 
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Cầu nguyện khai mạc - Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền, phó GĐ TTMV tuyên bố lý do

Lễ Khánh thành khu nhà mới của Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM - (P2)

Trình bày: 
ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Nghi thức làm phép khu nhà mới

Lễ Khánh thành khu nhà mới của Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM - (P3)

Trình bày: 
ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Lời ngỏ đầu lễ của Đức Hồng Y
 

Lễ Khánh thành khu nhà mới của Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM - (P5)

Trình bày: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, GĐ TTMV cảm ơn

Lễ Khánh thành khu nhà mới của Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM - (P6)

Trình bày: 
ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Lời hát/Lời bình: 
Đức Hồng Y chúc tết

 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng