Tất niên tu sĩ tại Tòa Tổng Giám mục TP.HCM

Tất niên tu sĩ tại Tòa Tổng Giám mục TP.HCM - (P1)

Trình bày: 
ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.


Tất niên tu sĩ tại Tòa Tổng Giám mục TP.HCM - (P2)

Trình bày: 
ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng