THAM MUỐM LÀ ĐAU KHỔ

THAM MUỐM LÀ ĐAU KHỔ

Đời sống Tâm Linh # 11

*** Không đuổi theo tham muốn là thực hành Lời Chúa dạy. Sự việc chỉ đơn giản như thế. Toàn bộ ý nghiã thiết yếu là Mở Rộng Cánh Cửa Tâm Linh, các thánh đã thực hành và chứng nghiệm. Chúa Giêsu dạy: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu.” (Lc 12, 15)

1- Thoát khỏi tham muốn: Dứt bỏ dần những tham lam bám luyến vào cuộc đời tạm bợ này, là bạn đã quyết thực hành Lời Chúa. Những quyến rũ của thế gian như tham tiền bạc, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ, sắc đẹp, địa vị…chính là những chướng ngại vật, mà bạn phải nhờ ơn Chúa chiến đấu không ngừng từng giây từng phút.

2- Từ bỏ tham muốn: Khi bạn được nhắc bảo phải bỏ trừ tham muốn là bạn phải hy sinh hạnh phúc thì còn gì, bạn thấy trỗng rỗng như trái banh bị xì hơi. Đó là bởi bạn chưa hiểu rõ và nhận ra những lỗi lầm của tham muốn, là một tâm thức đau khổ và bệnh hoạn.

3- Đau khổ vì hưởng thụ : Thí dụ khi bạn tham uống rượu, bạn cho là hạnh phúc, nó xuất hiện với bạn như hạnh phúc, lạc thú; nhưng trong thực tế là đau khổ. Vi bao tử của bạn đầy ắp, ói mửa, mệt mỏi, hạnh phúc ấy trở thành đau khổ…, giống như cơn sóng đại dương xuất hiện hết đợt này đến đợt kia, không bao giờ ngừng dứt.

4- Sự an bình đến: Bạn sẽ cảm nghiệm thấy sự an bình khi dứt bỏ tham muốn sẽ là thiên đàng nội tâm, không phiền khổ, nó cho phép đời sống tâm linh bạn được triển nở. Bạn có kinh nghiệm vĩnh viễn bình an này, vì bạn đã giải thoát khỏi những đam mê thế tục.

Tóm lại, không có tham muốn thì không còn đau khổ, và có sự bình an trong tâm hồn, vì bạn đã tìm được kho tàng hạnh phúc. Kinh Thánh nói: “ Kẻ nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài cho kẻ ấy sự bình an trọn vẹn, vì kẻ ấy cậy nhờ Ngài. (Isaia 26, 3)

Pho tế: GB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng