NHẬN ĐỊNH VỀ TẤM LÒNG PHỤC VỤ

NHẬN ĐỊNH VỀ TẤM LÒNG PHỤC VỤ

Một Giáo sĩ kia trong một bài chia sẻ, đã đề cập đến việc nhận định một người phục vụ Chúa có hết lòng, có thực tâm không như sau:

1- Không nên hỏi rằng: “Ông ấy có bao nhiêu bằng cấp?” Nhưng hãy hỏi rằng: “Ông ấy đã áp dụng bao nhiêu kiến thức và đạo đức thánh thiện của mình để phục vụ Thiên Chúa và các tâm hồn?”

2- Không nên hỏi rằng:Ông ấy đã từng giữ chức vụ nào?” Nhưng hãy hỏi rằng: “Ông ấy có hoà mình với mọi thành phần không phân biệt giầu nghèo, để gần gũi với họ và con chiên, để sẵn sàng nói những lời êm dịu, yêu ủi, khuyên lơn, giúp người khác vơi đi những giọt sầu, và đem lại niềm vui cho những tâm hồn đau khổ?”

3- Không nên hỏi rằng:Ông ấy thuộc về Cộng Đoàn, Giáo xứ nào? Đạo lý thế nào?” Nhưng hãy hỏi rằng “Ông ấy có thật sự sống theo gương Chúa Giêsu trong tư tưởng lời nói việc làm như cứu giúp kẻ cùng khốn, đói rét, ốm đau về thể xác lẫn tâm hồn đang sống vất vả ở chung quanh mình, và mời gọi họ đến với Chúa không?”

4- Không nên hỏi rằng: “Ông ấy có nổi tiếng không?” Nhưng hãy hỏi rằng: “Có bao nhiêu người thương tiếc khi ông ấy qua đời.”

5- Không nên hỏi rằng: “Ông ấy đã chết như thế nào?” Nhưng hãy hỏi rằng: “Lúc đương thời, ông ấy đã sống như thế nào?”

6- Không nên hỏi rằng:Ông ấy đã tích lũy được những gì?” Nhưng hãy hỏi rằng: “Ông ấy đã làm cho tha nhân được những gì?”

Tóm lại, thước đo giá trị của một người phục vụ Chúa không phải ở chỗ gia tộc người ấy bề thế, có tài năng hoạt bát, giảng hay, nói khéo… Nhưng ở tấm lòng họ có khiêm tốn, dâng trọn mình phục vụ cho Chúa và cứu các linh hồn không?! Lời Chúa dạy: “Đừng xét theo hình dáng của nó…vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm, người phàm chỉ thấy điều mắt thấy còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. (1 Sam 16, 7)

Phó tế: GB Nguyễn Định/Huyền Đồng * johndvn@yahoo.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng