Cầu nguyện và Suy niệm - CD 01

Cầu nguyện và Suy niệm - CD 01

Tác giả : Lm. Nguyễn Tầm Thường

 • Cỗ áo quan
  Giọng đọc : Vũ Đàm

  Nhạc phụ bản : Cầu cho cha mẹ (phanxicô)
  Giọng ca : Hoàng Sơn

 • Hoa nghĩa trang
  Giọng đọc : Minh Phượng

 • Hoa thương nhớ
  Giọng đọc : Thanh Vân
  Nhạc phụ bản : Nguyện cầu cho nhau (Nguyễn Duy)
  Giọng ca : Thuỳ trang – Hoàng Phú+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng